Advokatfirmaet Røed - arv og skifte.jpg

Arv og skifte

Etter et dødsfall kan det oppstå mange praktiske og rettslige spørsmål for de etterlatte. Flere av disse problemstillingene kan løses i forkant ved opprettelse av testament eller fremtidsfullmakt.

Fordelingen av avdødes eiendeler og formue kan ofte oppleves krevende for de etterlatte. Røed brukes mye av tingrettene som bostyrer i dødsbo. Han kan bistå med rådgivning og mekling der det har oppstått konflikt mellom arvingene om hvordan fordelingen skal gjennomføres. I slike situasjoner vil det alltid være konstruktivt å forsøke å komme frem til en felles løsning utenfor rettsapparatet.

Jeg kan f.eks. bistå med:

  • Opprettelse av fremtidsfullmakt

  • Utforming av testament

  • Generasjonsskifter

  • Avklaring av arverettslige spørsmål

  • Rådgivning ved skifte av dødsbo

  • Gjennomføring av privat eller offentlig dødsboskifte (fordeling av eiendeler)

  • Mekling og tvisteløsning for domstolen


Testamenter

Ektefeller med felles barn som skikker seg vel, trenger ikke lage testamenter.

De som lever sammen med egne barn på hver side bør absolutt lage testament. Det er mange situasjoner der det er ønskelig å gjøre unntak fra arvelovens hovedregler. I slike situasjoner er testament nødvendig for å sikre at de etterlatte behandler formuen din slik du ønsker.