Advokatfirmaet Røed - familierett.jpg

Familierett

Enten du er gift eller samboer er det viktige forhold å ta hensyn til:

  • Det kan være behov for å forebygge senere vanskeligheter ved å sette opp avtaler eller etablere særeier.

  • Det kan være behov for rådgivning i situasjoner der forholdet «knirker.

Ved samlivsbrudd bør konfliktnivået holdes lavest mulig, men noen ganger er det nødvendig med tydelige tiltak.

Advokatfirmaet Røed har lang erfaring i dette, og kan gi fornuftige råd; både om økonomiske forhold, og barnetvister.

Hovedfokuset vil alltid være å hjelpe partene til enighet. Dersom enighet ikke kan oppnås bistår vi med å få en rettslig avklaring via rettsapparatet.

Jeg kan f.eks. bistå med rådgivning ved:

  • Separasjon/skilsmisse

  • Ektepakt og samboeravtale

  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

  • Spørsmål om slektskap/farskapsaker

  • Barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett

  • Mekling og tvisteløsning for domstolen