Advokatfirmaet Røed Holmestrand Ole Tom Røed.jpg
 
 
 

Advokat Ole Tom Røed

Ole Tom Røed (MNA) har vært advokat i Holmestrand siden 2001 og har hatt advokatbevilling siden 1982. Ole Tom har bred erfaring som jurist. I dag er han fast forsvarer i Nordre Vestfold Tingrett og Agder Lagmannsrett. Ole Tom har bred kompetanse innen strafferett, familierett, erstatning og fast eiendoms rettsforhold.