Advokatfirmaet Røed - barnefordeling.jpg

Samvær og barnerett

Både barn og foreldre har egne rettigheter. Ved samlivsbrudd er det ofte spørsmål om hvor barnet skal bo, og hvor mye samvær hver av foreldrene skal ha med barnet.

Barnefordelingssaker (Foreldretvist) er av de sakstyper som oftest blir bragt inn for norske domstoler.

Hvis ikke foreldrene på egenhånd kan fastslå hva som er den beste løsningen for barna, kommer Lov om barn og foreldre (barnelova) av 08.04.1981 nr. 7 (bl.) til anvendelse.

I loven skilles det mellom hvem barnet bor fast med, og hvem som har samvær.


Barnevern

I noen tilfeller blir også barnevernstjenesten koblet inn i saker omkring familier og det kan da oppstå  en meget krevende prosess.

Røed har arbeidet med barnevern i lang tid, både ved å bistå private men også ved å ha vært leder for Fylkesnemnda i Østfold.

Røed har omfattende prosedyreerfaring fra så vel fylkesnemndene som domstolene.