Politibil_i_Oslo.jpg

Strafferett

Advokat Røed er fast forsvarer i Vestfold tingrett og Agder Lagmannsrett, og har lang erfaring i dette.

Forsvarerens siktemål er å fremme klientens interesse så langt det lar seg gjøre innenfor de rammer loven setter.

Du kan sammen med din advokat ofte påvirke hvordan politiet behandler en mistanke mot deg.

Politiet kan arrestere deg, sette deg i glattcelle og ta deg i avhør. I slike situasjoner har du alltid rett til å ha egen advokat.

Advokaten din kan være bindeleddet mot familie og jobb, og følger opp saken hos politiet.

Ved rettsak kan en god advokat påvirke resultatet betraktelig.

I de fleste tilfelle vil staten betale advokaten gjennom fri rettshjelp.